Vilkår for leje

Vilkår for leje

1) Lejeren har dispositionsret over de i kontrakten afkrydsede lokaler samt indenfor det nævnte tidsrum.Lejer skal være fyldt 25 år.

2) Depositum skal betales og lejekontrakt returneres i underskrevet stand senest 10 dage efter kontraktdato. Begge krav skal være opfyldt for at aftalen er gældende.

3) Hvis kontrakten ophæves, betales depositum ikke tilbage.

4) Lejeren har ansvaret for de skader, der opstår i lejeperioden.Det gælder skader, der opstår på service, bygning, inventar og skader, der opstår i toiletrum og køkken.
Ligeledes må intet fjernes, som tilhører forsamlingshuset.

5) Alt porcelæn, glas, bestik og lign. skal sættes på plads i skabe, på hylder eller i de skuffer, der er bestemt dertil. Leje heraf er inkl. i prisen.

6) Tom emballage og lign. skal fjernes fra køkkenet. Medbring evt. selv beholdere til levninger.

7) Lejeren skal aflevere lokalerne i opryddet og rengjort stand. Dette indebærer at stolene stables i stakke på 7 stk, at bordene vaskes af og sættes på plads, samt at gulvene i de lejede lokaler fejes. Såfremt køkkenet er indbefattet,skal det efterlades i rengjort stand som ved overtagelsen, så ikke yderligere rengøring er nædvendig inden næste udlejning. Hvis rengøringen af lokalerne (indbefattet køkkenet) ikke findes udført i god standard ved lejeophør, vil der blive opkrævet betaling for ekstra rengøring.

8)Der må ikke smides med ris, kanel eller peber m.v. i forsamlingshuset. Sker det vil der kunne fradrages et beløb i depositummet til rengøring.Det er heller ikke tilladt at ryge i forsamlingshusets lokaler.

9)Samlet lejepris skal være indbetalt senest 2 uger før lejestart. Nøgleudleveringstidspunkt aftales med udlejer et par dage før.

10)Lejeren får udleveret en nøgle ved lejemålets begyndelse. Lejeren er ansvarlig for at forsamlingshuset er aflåst når dette forlades. Ved lejemålets udløb afleveres nøglen. Den kan evt. lægges i forsamlingshusets postkasse.

11) Slutafregning vil blive udført og lejeren vil indenfor 30 dage enten få overskydende beløb indbetalt på den anførte konto eller modtage indbetalingskort til indbetaling af restbeløb.

                                                            
Bestyrelsen
Funder Kirkeby Forsamlingshus


                                              GOD FEST !